54.225.57.120
Pomiar prędkości uzależniony jest od chwilowego obciążenia badanego łącza, konfiguracji przeglądarki oraz urządzeń sieciowych. Przed rozpoczęciem testu zamknij wszystkie programy, które obciążają Twoje łącze internetowe. Mogą one mieć wpływ na wyniki testu.